Skip links

Zakres specjalizacji

Spory sądowe

Arbitraż

Prawo nieruchomości

Prawo spółek

O mnie

PRAWNIK

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażu, prawie nieruchomości oraz prawie spółek. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu pism procesowych. Uczestniczyła w przygotowywaniu pism procesowych w sporach przeciwko Skarbowi Państwa. Przygotowywała także pisma procesowe dla inwestorów z branży budowlanej, energetycznej, w szczególności znaczących graczy na rynku farm wiatrowych. Doświadczenie procesowe poszerzyła także podczas obsługi prawnej w Departamencie Litygacyjnym jednej z międzynarodowych kancelarii prawnicznych w Warszawie uczestnicząc w rozwiązywaniu sporów wielu bardzo dużych podmiotów gospodarczych. Ponadto, brała udział w postępowaniu arbitrażowym przed Sądem Arbitrażowym przy KIG.

Gabriela Pagacz jest autorką pracy „Klauzula porządku publicznego w międzynarodowym arbitrażu handlowym” i laureatką II miejsca w V edycji prestiżowego konkursu im. prof. J. Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problematyki sądownictwa polubownego i mediacji organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

JĘZYKI

angielski, niemiecki,

CZŁONKOSTWO

Członek YIAG przy LCIA w Londynie

EDUKACJA

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa)
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Podyplomowe studia Zarządzanie Nieruchomościami
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Podyplomowe studia Pośrednictwo w Obrocie Nieruchomościami Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe studia Prawo Spółek
Akademia Spraw Zagranicznych , Dyplomacja
Szkoła Prawa Amerykańskiego CPA na WPiA UW we współpracy z Levin College of Law, University of Florida i OIRP w Warszawie
Uniwersytet Jagielloński, Doktorantka prof. dr hab. A. Szumańskiego

PUBLIKACJE

„Contents of the Polish Public Policy”, Biuletyn Arbitrażowy, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, 2011

„Prawo finansowe”, Wolters Kluwer, Warszawa, 2011
„Prawo podatkowe – testy dla studentów”, Wolters Kluwer, Warszawa, 2007.

Kontakt:
lawyer(at)gabrielapagacz.pl